Vuoden 2015 loppupuolella Northwind Consultingin osaaminen vahvistui entisestään, kun kaksi pitkänlinjan tuulivoima-alan ammattilaista aloittivat työskentelyn yrityksessä. Eero Länsimäki ja Mika Suokas ovat hankkineet kokemusta useiden vuosien ajalta tuulivoimaprojekteista mm. työmaavalvonnassa, huollon maaorganisaation käynnistämisessä, projektien johtamisessa sekä useissa muissa alaan liittyvissä tehtävissä.