Tarjoamme asiantuntijapalveluita mm. loistehonkompensoinnin suunnitteluun, sähkönlaadun parantamiseen sekä energiatehokkuuteen.

  • Energiatehokkuuspalvelut
  • Energiansäästö
  • Sähkönlaadun mittaukset
  • Laitoksen teknistaloudellinen optimointi, erikoisalueena sähkönjakelutekniikka.

 

« Teollisuus ja energialaitokset