Tarjoamme lakisääteiset käytön johtaja –palvelut S1 pätevyydellä.

Käytön johtaja on sähkölaitteiston haltijan tärkein resurssi käyttöturvallisuuden ylläpitämisessä. Tavoitteena on turvallinen laitteisto, jonka käytettävyys on parhaalla mahdollisella tasolla.

  • Henkilöstön opastus ja koulutus
  • Laitteistotarkastukset
  • Huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat
  • Keskeytyssuunnittelu
  • Investointihankkeiden asiantuntijatehtävät

 

« Tuulivoima

 

« Teollisuus ja energialaitokset