Löydämme parhaat tekniset  ja kaupalliset ratkaisut rakennusvaiheessa olevalle hankkeelle.

Etsimme asiakkaallemme parhaat tekniset ja kaupalliset edellytykset hankkeen onnistumiselle. Tähän kuuluvat olennaisena osana tapauskohtaisesti räätälöidyt sopimusrakenteet sekä teknistaloudellisesti kannattavin infrastruktuuri, jonka rakentamista on valvottu asiakkaan etua silmällä pitäen:

  • Projektin johto ja tilaajan edustajana toimiminen
  • Esisuunnittelu
  • Tarjouspyyntöjen valmistelu ja lähettäminen
  • Urakka- ja sopimusneuvottelut
  • Työmaavalvonta ja turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
  • Vastaanottotarkastukset
  • Takuuaikatiedoston ylläpito

 

« Tuulivoima

 

« Teollisuus ja energialaitokset