Parannamme tuotantovaiheen läpinäkyvyyttä voimalaitoksen omistajille.

Tuotannon seuraaminen voi olla usein voimalatoimittajan raportoinnin varassa.

NorthWind Consulting Oy:n tarjoamilla palveluilla voimaloiden avainlukuja voidaan arvioida riippumattomasti.

Tekninen hallinta

  • Huollon optimointi
  • Käytettävyys- ja tuottoanalyysit
  • Voimalatarkastukset
  • Sähköasema- ja infratarkastukset

Kaupallinen hallinta

  • Sopimusneuvottelut
  • Laskutuksen tarkistus
  • Maksatushakemukset

 

« Tuulivoima