Hiekkamonttu

Rakentaminen

Osaava projektinjohto ja
työmaavalvonta pienentävät riskejä
sekä lisäävät turvallisuutta

Kun toimitaan tiukkojen aikataulu- ja budjettipaineiden alla, saattaa rakentamisen laatu kärsiä ja työmaan turvallisuus vaarantua. Siksi johtamisen tulee olla kokeneen ammattilaisen käsissä. Meillä on vahva tekninen osaaminen, laajat kumppaniverkostot ja tarvittaessa uskallusta rohkeisiin ratkaisuihin. Etsimme asiakkaillemme parhaat tekniset ja kaupalliset edellytykset hankkeen onnistumiseen sekä valvomme, että lopputulos on täytää asiakkaan vaatimukset. 

Tuulivoimahankkeissa vahvuutemme on voimalaitosten toimintaperiaatteen syvä ymmärrys. Meillä on kokemusta rakentamisen, käyttöönoton ja ylläpidon tehtävistä niin tilaajan kuin urakoitsijan näkökulmasta. Teollisuudessa valmistavaan tuotantoon, energiantuotantoon, siirtoon ja jakeluun erikoistuneet yritykset saavat meistä luotettavan kumppanin investointien läpiviemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Koska avainhenkilöillämme on pitkä kokemus laitosten käyttöönotoista, työmaan johtamisesta ja projektipäällikön tehtävistä, rakennushankkeiden riskit pysyvät kurissa.  

Projektinjohto

Voimme valmistella rakennushankkeesi kaikki hankinta-asiakirjat, huolehtia kilpailuttamisesta sekä vetää urakkaneuvottelut. Rakennusvaiheessa toimimme edustajanasi työmaalla sekä työmaakokouksissa...

Lue lisää

Työmaavalvonta

Meillä on osaava tiimi valvomaan sähkötöitä, automaatioasennuksia, koneteknisiä asennuksia ja erilaisia pystytystöitä. Erityisosaamisemme on kaikki tuulivoimahankkeen läpivientiin liittyvä työmaatoiminta...

Lue lisää

Turvallisuuskoordinaattori

Tarjoamme valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisia turvallisuuskoordinaattoripalveluita. Turvallisuuskoordinointi lähtee lähtötietojen ja painotuksien keräämisestä asiakkaalta..

Lue lisää

Vastaanotot

Vastaanotto on yksi rakennusvaiheen tärkeimmistä yksittäisistä tapahtumista. Tarjoamme vastaanottoihin kattavat laitteistotarkastukset. Osaavat työmaavalvojamme ja projektipäälliköt ovat kokeneita vastaanottotarkastajia ja pitävät varmasti asiakaan puolia sekä laitteistotarkastuksessa että vastaanottokokouksessa..

Lue lisää

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää