Hiekkamonttu

Rakentaminen

Turvallisuuskoordinaattori

Tarjoamme valtioneuvoston asetuksen 205/2009 mukaisia turvallisuuskoordinaattoripalveluita. Turvallisuuskoordinointi lähtee lähtötietojen ja painotuksien keräämisestä asiakkaalta. Niissä arvioidaan erilaiset lupa-asiakirjat ja Tilaajan tiedossa olevat hankkeen erityispiirteet. Näiden lähtötietojen pohjalta turvallisuuskoordinaattorimme luo hankkeelle turvallisuusasiakirjan, turvallisuussäännöt sekä menettelyohjeet.

Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviin kuuluu turvallisuuden ja terveellisyyden varmistaminen rakennushankkeen aikana. Jotta tehtävässä voidaan suoriutua hyvin, täytyy työmaavalvonta ja turvallisuuden mittaaminen olla riittävällä tasolla. Valvonnan määrä ja raportointitapa sovitaan tapauskohtaisesti Asiakkaan kanssa.

Turvallisuuden kehittäminen hankkeen aikana on myös erittäin tärkeää. Tämän vuoksi turvallisuuskoordinaattori käy jatkuvaa vuoropuhelua päätoteuttajan ja tilaajan kanssa, jotta turvallisuussuunnitelma ja tilaajan ohjeistus olisivat aina ajan tasalla. Hankkeen lopuksi kerrataan turvallisuuteen liittyneet huomiot sekä dokumentaatio. Näiden pohjalta turvallisuuskoordinaattori tekee pyydettäessä loppuraportin tilaajalle.