Hiekkamonttu

Ylläpito ja kehittäminen

Säännölliset huollot ja tarkastukset
pidentävät käyttöikää, tehokkuutta
sekä turvallisuutta 

Jatkuva työ laitteiston teknisen suorituskyvyn ja turvallisuuden eteen on tärkeää. Toiminnan kannalta välttämättömien laitteiden elinkaari pitenee, hyötysuhde paranee ja kustannuksia aiheuttavat käyttökatkokset saadaan minimoitua. 

Viemme läpi tarvittavat laitosmodifikaatiot samoilla periaatteilla kuin uuden laitteiston rakentamisenkin: järkevä aikataulu, huolellinen esisuunnittelu sekä sopiva urakkamalli ja tekijät varmistavat onnistuneen lopputuloksen. Muutostilanteissa myös koneryhmien turvallistaminen on varmistettava, jotta estetään tapaturmat ennen kuin ne vaativat esimerkiksi sairaspoissaoloja.

Tuulivoimalaitoksen omistajana tai operaattorina saat avullamme läpinäkyvyyttä tuotantoon, koska pystymme arvioimaan voimalan avainlukuja riippumattomasti. Oikeiden tunnuslukujen perusteella toiminnan kehittäminen on päämäärätietoista ja johdonmukaista. 

Käytönjohtajuus

Käytönjohtaja on sähkölaitteiston kunnon- ja turvallisuudenhallinnan kannalta tärkein yksittäinen henkilö. Tarjoamme sähköturvallisuuslain mukaisia käytönjohtajapalveluita S1 pätevyydellä...

Lue lisää

Huoltosuunnittelu

Laitteiston elinkaaren tuntemus on erittäin tärkeää huoltosuunnittelun kannalta. Tarjoamme huoltosuunnittelun tueksi laitteistokartoituksen, jossa määritellään prosessin kannalta kaikkein tärkeimmät komponentit...

Lue lisää

End of Warranty -palvelut

Takuuajan päättyessä on syytä olla hereillä. Tarjoamme takuuajanpäättymiseen liittyen niin laitteistotarkastuksia kuin sopimusteknistä konsultaatiota...

Lue lisää

Tarkastukset

Tarjoamme erilaisia laitteistotarkastuksia elinkaaren eri vaiheisiin. Olemme vahvimmillamme sähkö-, kone- ja automaatioteknisissä tarkastuksissa...

Lue lisää

Root Cause Analysis

Tuotantokeskeytyksen sattuessa on syytä selvittä tarkkaan syy- ja seuraussuhteet. Olemme erikoistuneet tuulivoimalaitosten ja sähkönjakelun vianselvittelyyn...

Lue lisää

Mittauspalvelut

Sähkötekniset mittaukset ovat tärkeä osa niin suunnittelua, rakentamista, käyttöönottoa kuin ylläpitoakin. Tarjoamme maadoitusmittauksia kaikkiin edellä mainittuihin hankeen vaiheisiin..

Lue lisää

 

Ota yhteyttä ja kysy lisää