Hiekkamonttu

Ylläpito ja kehittäminen

Huoltosuunnittelu

Laitteiston elinkaaren tuntemus on erittäin tärkeää huoltosuunnittelun kannalta. Tarjoamme huoltosuunnittelun tueksi laitteistokartoituksen, jossa määritellään prosessin kannalta kaikkein tärkeimmät komponentit. Huoltosuunnittelussa otetaan huomioon komponenttien elinkaaritiedon lisäksi kunnossapidon resurssit sekä mahdolliset tulevat investoinnit.

Huoltosuunnittelu voidaan tarjota kertaluonteisena palveluna, jonka tulos on huoltosuunnitelma. Suunnitelma voidaan tehdä asiakkaan haluamaan järjestelmään ja yksittäisistä huolloista tehdään ohje. Samalla huolehditaan, että myös valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeet löytyvät  oikeasta paikasta.

Huoltosuunnittelua voidaan toteuttaa myös jatkuvana palveluna esimerkiksi osana käytönjohtajuuspalvelua. Tällöin laitteistoon tulevat muutokset päivittyvät suunnitelmiin ja dokumentaatiojärjestelmiin automaattisesti.

Huoltosuunnittelun palvelumme

  • Kunnossapidon johtaminen
  • Dokumentoinnin hallinta