Hiekkamonttu

Ylläpito ja kehittäminen

Käytönjohtajuus

Käytönjohtaja on sähkölaitteiston kunnon- ja turvallisuudenhallinnan kannalta tärkein yksittäinen henkilö. Tarjoamme sähköturvallisuuslain mukaisia käytönjohtajapalveluita S1 pätevyydellä. Käytönjohtajuuspalvelumme punainen lanka on laitteiston kokonaisvaltainen kehittäminen sekä turvallisuus. Tarjoammekin aina käytönjohtajuuspalveluun kuuluvina huoltosuunnittelun ja sähkökunnossapidon johtamisen asiakkaan kanssa määritellyssä laajuudessa.

Käytönjohtajamme tekevät kohteesta alkuarvion sekä suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä. Toimenpidesuunnittelun tukena on kattava laitteistokartoitus. Käytönjohtajamme tekee laitteistokäyntejä tarpeen mukaan Asiakkaan kanssa määritellyllä tiheydellä. Käytönjohtaja on aktiivisesti mukana kaikissa merkittävissä laitteistoinvestoinneissa sekä huolehtii jatkuvasti henkilöstön pätevyydestä ja turvallisesta käyttötyöskentelystä.

Käytönjohtajuuden palvelumme

  • Sopimusten hallinta
  • Sähkösuunnittelu
  • Kunnossapidon johtaminen
  • Laitteistokartoitukset