Projektointi, Vastaanottoprosessit, Sähkötöiden valvonta, Sähkönlaadun analysointi