Tiimityötä kentällä

Luottamuksella
on mullistava
voima

Korkea laatu edellyttää tiivistä yhteistyötä

Luottamus on tekijä, joka sitoo ihmiset yhteen, laittaa meidät liikkeelle ja saa meidät ponnistelemaan yhteisen päämäärän eteen. Luottamukseen nojaten vanhoista kaavoista pystytään poikkeamaan, uusia ajatuksia uskalletaan tuoda pöytään ja tekeminen koetaan mielekkääksi.

Taktinen kumppanuus kanssamme varmistaa, että kaikki saavuttavat yhteisen maalin aikataulussa ja kannattavasti. Olemme silmäsi, korvasi ja kätesi työmaan johdossa, jotta turvakenkäsi pysyvät jatkossakin puhtaana. Minkä arvoinen luottamus on sinulle?

Laadunvarmistuksen keinot

Meille laatu tarkoittaa turvallisuutta kaikissa tilanteissa sekä tarkoituksenmukaisesti viimeisteltyä lopputulosta. Osaamme ottaa huomioon laatuvaatimuksissa asiakkaan sijoitukselleen asettaman tähtäimen. Menemme laadussa tuottavuus edellä, joka tarkoittaa sitä, että investoinnin käytettävyyttä ei koskaan saa vaarantaa laadun kustannuksella.

Laadun varmistamisessa käytämme mm. seuraavia palveluita ja työkaluja: Projektivaiheen sopimusten hallinta ja suunnitelmakatselmoinnit, työmaavalvonta ja turvallisuuskoordinointi sekä vastaanottotarkastukset. Ylläpitovaiheessa varmistamme laatua mm. kunnossapidon johtamisella sekä sähköteknisillä mittauksilla ja laitteistotarkastuksilla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää